Filmen (hela eller klipp) får ej läggas ut på sociala medier eller kopieras utan City Dansstudios (ansvarig utgivare) och produktionsbolagets tillåtelse!

All content © City Dansstudio & Investmedia Sverige AB